Årsmöte

Upplands Väsby Bågskytteklubb kallar till årsmöte måndagen den 17 februari kl. 18:30 i vår inomhuslokal i Väsbyskolan. Klubben bjuder på fika.
Motioner samt frågor som medlemmar önskar ta upp under punkten övriga frågor ska vara styrelsen tillhanda senast måndag 10 februari och mailas till ordforande@uvbk.se eller sekreterare@uvbk.se.

Dagordning och information från valberedningen finns bifogat i mail som skickats ut till medlemmarna.

Välkomna den 17:e februari!

/Styrelsen

Kommentering avstängd.