Ungsdomsavslutning 2012

Här finns några bilder tagna vid sista nybörjarträning inför semester 2012 på vår utomhusbana i Brunnby-Vik

Fältbuttar
Fältbuttar