Trimning

Det här avsnittet är kanske det viktigaste, för att allt ska fungera samt att ditt självförtroende inte ska raseras.


Grundtrimning

Grunden för bra trimning är att all utrustning är i skick. Bågen är rak (detta ska kontrolleras innan köp) Det finns inga bågar som är exakt raka, men så bra som möjligt. Pilarna raka, lika långa, fenor/fjädrar symetriskt limmade i rätt avstånd från nock. Nocken oskadad och rak samt rätt vriden i förhållande till tuppfenor/fjädrar.Tabben hel och inskjuten. Stängen hel och inskjuten.

Okej. Nu har vi grunden för att börja trimma vår båge.

Först så gör vi grovinställningar på själva bågen.

Pilhyllan ska ställas in så att centrum på pilskaftet vilar mitt i plungerknappen. Du får gärna ha lite marginal inåt/utåt för att kunna justera angreppsvinkel. Stränghöjden får du titta i manualen till din båge för att hitta men om du provar med låg stränghöjd och går uppåt så kommer du att märka var vibrationer och ljud är lägst. Detta brukar också vara den bästa stränghöjden. Du bör inte tvinna stängen mer än 40-50 varv, sen behöver du en lite kortare sträng.
En båge som skjuts med fingersläpp, bör ha en angreppsvinkel för pilen enligt figuren, alltså med pilens insida i linje med strängens utsida och siktet rakt ovanför pilens centrum. Justera kmappen in/ut.


Nu ska vi skjuta in nocklägeshöjden.
Då behöver du några fjädrade pilar och ett till tre barskaft, pilar utan fenor/fjädrar. Om du har stora fenor/fjädrar så kan du ta några varv tejp på bakändan på barskaftet.
Ställ in siktet för 15m och ställ dig på samma avstånd. Skjut de fjädrade pilarna och barskaften i lugn takt om nockläget stämmer så kommer pilarna att träffa i samma höjd. Jag vill ha min trimning exakt, men många föredrar en något lägre träff för barskaftet då detta lyfter pilen från pilhyllan och minimerar risken för islag.

Nu har du fått nockläget i rätt höjd och skrivit upp det i din träningsdagbok.
Nu ska vi trimma in hårdheten på plungern. Vi börjar med att sätta in en mediumhård fjäder annars samma förfarande som tidigare men nu justerar vi fjädertrycket med den lilla skruven längst bak på plungern. När barskaftet sitter i samma gruppering som de fjädrade pilarna så är vi klara med vår grundtrimning. Nu kan man ta en paus och skjuta lite vanligt och ”känna” på sin trimning. Känns/låter bågen ren/tyst, finns det islag någonstans, går pilarna rent ut från bågen. Här kan man gärna ta hjälp av någon erfaren kamrat i klubben. Om du har tur så kan trimningen vara ganska bra redan i detta skede men troligen kommer det att krävas lite mer arbete.

 


Walk back test

(Gerhard Gabriels metod)

Nästa steg i trimningen är ”walk back testet”. Detta test kan användas för att ställa in både plungerns sidoläge och fjädertryck. Placera ett siktmärke så högt på tavlan du vågar skjuta och kan träffa. Skjut från varierande avstånd. Börja på 5 meter och backa 5 meter i taget utan att ställa om siktet, så länge pilarna träffar i tavlan. För att gardera dig mot enstaka dåliga skott, skjut gärna en grupp om tre pilar på varje avstånd. Skriv upp dina träffar och jämför med bilderna nedan. Justera plungern och testa om igen tills resultatet är bra nog. Bilderna visar några olika typer av träffbilder som man kan vänta sig vid denna test. Även om bara en pil i taget är utritad, ska den betraktas som mitten av en grupp om minst tre pilar. Särskilt när du kommer nära slutmålet, en ren vertikal, är det viktigt att göra om testet ett par gånger och få samma resultat varje gång. Ofta får man resultat som är en blandning, både av en kurva och en sned linje. Justera då bara en sak i taget, fjäderkraft eller sidoläge, och försök hela tiden komma närmare idealet. Siktet bör vara inställt i sidled så att det sitter rakt ovanför pilen, om det inte finnsmycket goda skäl till något annat. Ett snedställt sikte ger upphov till en sned linje, även om trimningen är korrekt. Samma sak gäller om skytten lutar bågen åt sidan, det ger en linje som går åt samma håll som lutningen.

 


Papperstest

Om man skjuter genom ett papper på nära håll får man en god indikering om hur pilen lämnar bågen och kan se hur man får trimningen både vertikalt och horisontellt att fungera.
Man behöver bara fjädrade pilar, och någon form av ställning som håller papperet några meter framför tavlan.
Montera ett tunt papper uppspänt på en ram ett par meter framför en tavla. Skjut genom papperet på att par meters håll så att pilarna träffar tavlan.
Notera nu vilka hål det blir i pappret, det uppstår revor om din trimmning inte är bra

  • Revan åt höger: Pilen är för mjuk, plungern för långt in (liten angreppsvinkel)
  • Revan åt vänster: Pilen är för hård, plungern är för långt ut (stor angreppsvinkel):
  • Revan nedåt: Nockläget är för lågt
  • Revan åt uppåt: Nockläget är för högt

Detta är grunden, du kan ju få ett hål som går snett uppåt. Korrigera då först nockläge så att revan bara slår i sidled sen korrigerar du hårdhet eller angreppsvinkel på plungern. Om du får för stor eller för liten angreppsvinkel och det inte längre går att mjuka eller styva upp plungern så behöver du antagligen byta till en styvare/mjukare pil.

 

Det viktigaste när du trimmar är att ha en erfaren skytt med dig så du kan få råd och tips.

 

Mer information och en trimningsguide kan du hitta under Litteratur