Ungdomsavslutning 2010

Här finns några bilder tagna vid sista nybörjarträning inför semester 2010 på vår utomhusbana i Brunnby-Vik

Fältbuttar
Fältbuttar